Ford Raptor 2020 ra mắt tại Thái Lan

Ford Raptor 2020 ra mắt tại Thái Lan vào tháng 10 năm nay. Ở phiên bản…