Ford Raptor 2021 ra mắt tại Thái Lan

Ford Raptor 2021 ra mắt tại Thái Lan vào tháng 6 năm nay. Ở phiên bản…